Liczba odwiedzin strony: 22513 Osób na stronie: 2
 

Uni-Labo SC. Przedsiębiorstwo produkcji,
handlu i usług laboratoryjno -
technologicznych

 
 
Uni-Labo SC. Przedsiębiorstwo produkcji,
handlu i usług laboratoryjno -
technologicznych
 
Kasprzaka 72
Profesja:   rzeczoznawca

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 1 poz. 2 - Narodowy Bank Polski
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.  Narodowy Bank Polski, zwany dalej "NBP", jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 2.  1. NBP posiada osobowość prawną i prawo używania pieczęci z godłem państwowym. 2. NBP nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych. 3. Działalność NBP jest prowadzona na obszarze Rzeczypospolitej...
Monitor Polski 1998 Nr 39 poz. 528 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 sierpnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 5 listopada 1998 r.) Rej. 161/98 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Wojewody Szczecińskiego, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy...